AlarmTime: 2020-09-10 13:41:13.684
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2: Övrig väg
Place: Rotskans
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 10 september 2020