AlarmTime: 2020-08-30 16:19:19.040
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Västerdalälven
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 30 augusti 2020