AlarmTime: 2020-08-31 15:06:28.126
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: Ute
Place: Kåtilla
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020