AlarmTime: 2021-05-30 18:11:17.263
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Ickholmen
Community: Rättvik
Senast uppdaterad: 30 maj 2021