AlarmTime: 2019-07-28 00:46:12.681
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Söder om Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 28 juli 2019