AlarmTime: 2019-07-29 21:58:03.696
EventText 1: Brand ute - fordon
EventText 2: Farligt gods
Place: Mellan Bergkarlås och Risa
Community: Mora
Senast uppdaterad: 29 juli 2019