AlarmTime: 2019-08-08 21:43:03.921
EventText 1: Brand ute - fordon
EventText 2: Personbil
Place: väsa
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019