AlarmTime: 2019-08-23 16:04:13.325
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place: Nusnäs, Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019