AlarmTime: 2019-09-02 19:09:32.343
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Villa
Place: Sollerön
Community: Mora
Senast uppdaterad: 2 september 2019