AlarmTime: 2019-09-03 13:29:19.822
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place: Venjan
Community: Mora
Senast uppdaterad: 3 september 2019