AlarmTime: 2020-12-28 08:17:19.356
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Idrefjäll
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 28 december 2020