AlarmTime: 2020-12-29 09:02:15.287
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Lastbil
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 29 december 2020