AlarmTime: 2020-12-31 20:35:46.860
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Klockarhagen
Community: Mora
Senast uppdaterad: 31 december 2020