AlarmTime: 2020-12-31 22:13:57.374
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2:
Place: Norr om Oxberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 31 december 2020