AlarmTime: 2020-12-22 15:44:28.920
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Brunnsberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 22 december 2020