AlarmTime: 2020-12-23 10:55:35.631
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Vimo
Community: Mora
Senast uppdaterad: 23 december 2020