AlarmTime: 2021-01-30 13:27:54.153
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Kättbo
Community: Mora
Senast uppdaterad: 30 januari 2021