AlarmTime: 2021-02-12 16:59:11.697
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: söder mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 12 februari 2021