AlarmTime: 2021-02-12 21:06:40.911
EventText 1: Vattenskada
EventText 2: Översvämning ute
Place:
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 12 februari 2021