AlarmTime: 2021-02-15 16:37:48.344
EventText 1: Drunkning
EventText 2: Kommunalt vatten
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 15 februari 2021