AlarmTime: 2021-04-17 17:31:54.396
EventText 1: Järnväg - påkörd person
EventText 2: Ovan jord
Place: Landsbygd
Community: Mora
Senast uppdaterad: 17 april 2021