AlarmTime: 2021-04-19 10:21:29.264
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: utanför mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 19 april 2021