AlarmTime: 2022-09-09 16:23:48.113
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 9 september 2022