AlarmTime: 2022-09-11 16:28:26.926
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 11 september 2022