AlarmTime: 2022-09-12 19:37:24.758
EventText 1: Trafikolycka - mindre motorfordon
EventText 2: Övrigt
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 12 september 2022