AlarmTime: 2022-09-16 13:40:31.421
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Lastbil
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 16 september 2022