AlarmTime: 2022-09-20 16:23:19.053
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Hjortnäsheden
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 20 september 2022