AlarmTime: 2021-05-01 14:44:29.020
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Gräsbrand
Place: Äppelbo
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 1 maj 2021