AlarmTime: 2022-06-06 15:05:28.200
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: v70
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 6 juni 2022