AlarmTime: 2022-06-07 16:15:18.387
EventText 1: Järnväg - kollision/urspårning
EventText 2: Arbetsfordon
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 7 juni 2022