AlarmTime: 2022-06-13 19:43:13.951
EventText 1: Annat
EventText 2: Passning
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 13 juni 2022