AlarmTime: 2022-06-15 11:06:35.430
EventText 1: Drunkning
EventText 2: Kommunalt vatten
Place: Brunnsberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 15 juni 2022