AlarmTime: 2020-10-05 17:05:08.758
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020