AlarmTime: 2021-12-31 22:29:40.896
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Övrigt
Place: Orsa
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 31 december 2021