AlarmTime: 2022-01-01 08:32:24.036
EventText 1: Trafikolycka - mindre motorfordon
EventText 2: Övrigt
Place: Brändan
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 1 januari 2022