AlarmTime: 2022-01-05 21:15:59.254
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Evertsberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 5 januari 2022