AlarmTime: 2022-01-14 18:28:39.502
EventText 1: Soteld
EventText 2:
Place: Väster om Borlänge
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 14 januari 2022