AlarmTime: 2019-08-25 23:52:31.118
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 25 augusti 2019