AlarmTime: 2019-08-29 20:59:08.467
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2:
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019