AlarmTime: 2019-08-31 12:37:23.359
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Åsen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 31 augusti 2019