AlarmTime: 2019-09-01 20:04:34.689
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 1 september 2019