AlarmTime: 2019-09-03 20:30:17.926
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 3 september 2019