AlarmTime: 2020-01-11 10:03:30.129
EventText 1: Drunkning
EventText 2: Kommunalt vatten
Place: !!!ÖVNING!!!
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 11 januari 2020