AlarmTime: 2020-06-10 13:47:07.864
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Rot
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 10 juni 2020