AlarmTime: 2021-02-23 12:41:00.853
EventText 1: Trafikolycka - mindre motorfordon
EventText 2: Övrigt
Place: Toppheden
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 23 februari 2021