AlarmTime: 2021-02-22 09:17:13.469
EventText 1: Räddning
EventText 2: Provlarm
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 22 februari 2021