AlarmTime: 2020-06-24 15:28:11.332
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Lastbil
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 24 juni 2020