AlarmTime: 2021-06-07 17:05:54.943
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Nusnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 7 juni 2021