AlarmTime: 2021-06-07 18:13:18.673
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Villa
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 7 juni 2021