AlarmTime: 2021-06-09 13:23:17.669
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Gräsbrand
Place: Evertsberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 9 juni 2021